بایگانی ماهیانه: تیر ۱۳۹۶

اعتبار اسناد در نظام حقوقی ایران

تعریف سند طبق ماده ١٢٨۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» به اعتبار ماده فوق ،سند نوشته‌ای است که هر دو طرف پرونده می توانند در دادگاه به آن … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید: