بایگانی ماهیانه: شهریور ۱۳۹۵

تجديدنظر خواهي در دعاوي حقوقي

مفهوم تجديدنظر: تجديد نظر در لغت به معناي بازبيني و بررسي مجدد در نوشته يا امري بكار مي رود. از آنجا كه در مرحله تجديدنظر،دادنامه مورد اعتراض مورد قضاوت مجدد واقع مي گردد،لذا به طريق اولي،قضات دادگاه تجديدنظر نيز،داراي كليه … ادامه‌ی خواندن

دیدگاه‌تان را بنویسید: