اعتبار اسناد در نظام حقوقی ایران

تعریف سند

طبق ماده ١٢٨۴ قانون مدنی:

«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»

به اعتبار ماده فوق ،سند نوشته‌ای است که هر دو طرف پرونده می توانند در دادگاه به آن استناد کنند. سند ممکن است بصورت عادی یا رسمی باشد ،و هر یک نیز در عین حال که بعنوان سند شناخته می شوند،دارای شرایط ،ویژگیها و آثار مربوط به خود می باشند ،که در ذیل به آنها می پردازیم:

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بازفروش مبیع توسط یکی از طرفین در صورت تخلف طرف دیگر در حقوق تطبیقی

باز فروش کالا که در انگلیسی « Resale  » و در عربی « اعاده بیع » نامیده می شود ، یکی از مباحث بین المللی  است که با کمبود شدید منابع مواجه است. این مسئله که در حقوق برخی از کشور های خارجی نیز پذیرفته شده است ، در حقوق ایران سابقه ای ندارد. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | ۱ دیدگاه

نحوه تقسیم سهم الارث بین وراث

نحوه تقسیم ارث در قانون مدنی:

با فوت هر شخص ،سهم وراث او از ماترک به ترتیب  ذیل مشخص مى گردد:

در ارث عده ای به “فرض ” ارث میبرند و عده ای به “قرابت”.
اشخاصی که به فرض ارث میبرند :

١.مادر ٢.زوج ٣.زوجه ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی و آثار آن

عدم حضور در جلسه ى دادرسى توسط وکیل دادگستری:

یکی از وظایف و تعهدات وکیل،همانا حضور فیزیکی در جلسات رسیدگی دادگاه،بمنظور دفاع از حقوق موکل خویش می باشد.

عدم حضور وکیل در جلسه رسیدگی دادگاه ،و آثار آن، از دو منظر،مورد بررسی قرار میگیرد:

١-ازمنظرموکل:با توجه به اینکه موکل،با اختیار نمودن وکیل،از جهت اینکه کار خود را به فردی خبره،و آشنا به قانون سپرده است.از طرفی نیز مسولیت حضور در دادگاه را،به وکیل خویش سپرده است،به آرامش نسبی می رسد. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحلیل حقوقی ماهیت مدیریت و کنترل در شرکت،در حقوق ایران،فرانسه و انگلستان

امروزه ،اهمیت و نقش شرکت های تجاری در اقتصاد دولت ها و زندگی مردم ،غیر قابل انکار است. چرا  که بخش مهم و قابل توجهی از معاملات تجاری و گردش پول در چرخه ی اقتصادی این روستای چند میلیارد نفری مختص شرکت های بزرگ و کوچک هستند.

از آنجا که شرکت های تجاری ،یک نهاد ساختگی و فاقد اراده هستند ، ناگزیر اداره ی امور آن ها توسط افراد انسانی صورت می پذیرد ،که آنان را مدیر نام نهاده اند. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحلیل تطبیقی ادغام فرامرزی شرکت های تجاری

امروزه جوامع ، سازمانها و بنگاههای تجارتی ،برای کاستن از زیان های ناشی از جریان جهانی شدن بازار های تجاری، و به تبع آن ،برقراری اصول نظام اقتصاد رقابتی و ادامه حیات خویش در شرایط جدید و محیط رقابتی ، از ابزار ها و ساز و کار های متفاوتی استفاده می کنند . یکی از نهادهای حقوقی مؤثر برای هماهنگ شدن شرکت ها با محیط رقابتی فعالیت اقتصادی و تجارتی، ادغام شرکت های تجارتی برای افزایش توان اقتصادی و قدرت رقابتی آنها است. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ورشکستگی تجار وشرکتهای تجاری

در دنیای امروز ،با توجه به گسترش مراودات تجاری فی مابین تجار و نیز شرکتهای تجاری ،واز طرفی نیز رقابت تنگاتنگ آنها با یکدیگر ،باعث افزایش ریسک شرکتها (خصوصا در کشورهای جهان سوم که بیشتر در معرض خطر بحران اقتصادی قرار دارند ) و به تبع آن نیز متوقف شدن آنها در امور تجاری و ورشکستگی  گردیده است ،بطوریکه گریز از آن امری کاملا اجتناب ناپذیر است. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نحوه نگارش قراردادها

با توجه به افزايش روز افزون مراودات افراد در جامعه ،وپيچيدگي روابط آنها ،رعايت اصول حاكم بر قراردادها،از ملزومات هر قراردادي مي باشد.بسياري از پرونده هاي مطروحه در محاكم قضايي ناشي از عدم آگاهي طرفين،يا يكي از آنها نسبت به مسايل حقوقي در تنظيم قراردادمي باشد.مضافا اينكه برخي افرادسود جو نيز،اقدام به سوء استفاده  از ساير افراد نا آگاه نسبت به قوانين مي نمايند. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تجديدنظر خواهي در دعاوي حقوقي

مفهوم تجديدنظر:

تجديد نظر در لغت به معناي بازبيني و بررسي مجدد در نوشته يا امري بكار مي رود.

از آنجا كه در مرحله تجديدنظر،دادنامه مورد اعتراض مورد قضاوت مجدد واقع مي گردد،لذا به طريق اولي،قضات دادگاه تجديدنظر نيز،داراي كليه اختيارات دادگاه بدوي(از حيث شكلي و ماهوي)،مي باشد.

در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب،مواد ٣٣٠الي٣٦٥ به مبحث تجديدنظر پرداخته است.

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: